|
ورزشی / شناسه : 71445 / تاریخ انتشار : 1397/10/30 17:10
 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

 •  نمایش تبرئه

  نمایش تبرئه

نمایش تبرئه

IIPA /نمایش تبرئه به کارگردانی منیژه محامدی بابازی مهوش افشار پناه،محمد اسکندری،ارزنگ امیرفضلی،مجید جعفری،فرنازرهنما،نوید جهانزاده،شیرین اسماعیلی،آیلارنوشهری،علی نجفی،حامد شفیع خواه،شهاب الدین علیشاهی،رضا دشتکی و پیام میر مصطفی در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha