|
ورزشی / شناسه : 71455 / تاریخ انتشار : 1397/11/5 18:35
 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

 •  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

  دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

دیدار تیم های فوتبال ایران و چین

IIPA /دیدار تیم های فوتبال ایران و چین در یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا 2019 با نتیجه سه بر یک به سود ایران پایان یافت.

captcha