|
خبری / شناسه : 71480 / تاریخ انتشار : 1397/12/6 14:48
 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

 •  نشست خبری شهردار تهران

  نشست خبری شهردار تهران

نشست خبری شهردار تهران

IIPA /نشست خبری پیروز حناچی ، شهردار تهران، پیش از ظهر امروز با حضور خبرنگاران رسانه ها برگزار شد.

captcha