|
خبری / شناسه : 71484 / تاریخ انتشار : 1397/12/14 21:40
 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

 •  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

  مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

مراسم بزرگداشت هادی خانیکی

IIPA /مراسمی با عنوان «مسافر گفت‌وگو» برای پاسداشت فعالیت‌های هادی خانیکی، استاد ارتباطات و کارشناس رسانه، در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.در این مراسم اشرف بروجردی، مصطفی ملکیان، مصطفی معین، احسان شریعتی، سید محمد بهشتی شیرازی، محمدجواد غلامرضا کاشی، محمد مهدی فرقانی، سید حسین سراج زاده و مقصود فراست‌خواه  سخنرانی کردند./عکس علی محمدی

captcha