|
خبری / شناسه : 71492 / تاریخ انتشار : 1397/12/20 14:08
 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

 •  طرح خودکفایی

  طرح خودکفایی

طرح خودکفایی

IIPA /. کمیته امداد امام خمینی (ره) همواره سعی بر این دارد که اصولی‌ترین و شایستهترین خدمات را نسبت به مددجویان مورد حمایت ‌انجام دهد. بر همین اساس طرح‌ها و فعالیت‌های خودکفایی را در رأس برنامههای خود قرار داده‌ است.این طرح ها از طریق تخصیص وام های اشتغالزایی در اختیار مدد جویان قرار می گیرد. عکس های این گزارش مربوط به مددجویان شهرستان اندیکا می باشد .

captcha