|
خبری / شناسه : 71496 / تاریخ انتشار : 1397/12/26 15:16
 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

 •  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

  حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

حضور در منزل وزیر آموزش و پرورش

IIPA /تصورتان از زندگی وزیر آموزش و پرورش چیست ؟ قبل از اینکه وارد خانه سید محمد بطحایی شویم تا گپ و گفتی با خودش و همسرش برای ویژه نامه نورزی داشته باشم فکر میکردم شاهد محیطی خشک و رسمی باشم .این فضا البته برای من  عکاس سخت تر بود .اما فقط چند دقیقه حضورم در خانه وزیر آموزش و پرورش و هم صحبتی با فریبا حیدر نوری تمام تصوارتمان را تغییر  داد  .دقیقا فضای خانه همان جو خانوادگی خانه های خودمان بود  .در خلال مصاحبه، با همسر وزیر آموزش و پرورش اتفاق جالبی هم افتاد. آقای بطحائی زحمت کشیدند و برایمان چایی آوردند؛ در لیوان هایی که معمولا اعضای خانواده در جمع خودمانی تر استفاده می کنند. موضوعی که چندان به مذاق همسرش خوش نیامد و گفت : " حداقل از کابینت فنجانها را برمیداشتی و در فنجان چایی می آوردی.". گفتگو هدا هاشمی را میتوانید در سال نامه نوروزی ایران بخوانید/عکس ها نعیم احمدی

captcha