|
ورزشی / شناسه : 71504 / تاریخ انتشار : 1398/1/10 18:13
 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران

IIPA /هشتاد و نهمین شهرآورد تهران با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس تهران پایان یافت.

captcha