|
ورزشی / شناسه : 71506 / تاریخ انتشار : 1398/1/10 22:30
 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

 •  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

  دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تهران2

IIPA /هشتاد و نهمین شهرآورد تهران با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس تهران پایان یافت.

captcha