|
خبری / شناسه : 81500 / تاریخ انتشار : 1398/1/17 13:33
 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

 •  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

  مراسم بدرقه جمشید مشایخی

مراسم بدرقه جمشید مشایخی

IIPA /مراسم تشییع پیکر مرحوم جمشید مشایخی پیشکسوت سینمای ایران صبح شنبه در محوطه تالار وحدت برگزار شد./عکس امیر رجبی

captcha