|
ورزشی / شناسه : 81529 / تاریخ انتشار : 1398/2/18 15:18
 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

 •  نمایش چیزی شبیه زندگی

  نمایش چیزی شبیه زندگی

نمایش چیزی شبیه زندگی

IIPA /نمایش چیزی شبیه زندگی به نویسندگی مرحوم حسین پناهی و کارگردانی امیر کلهری پور در سالن شماره دو عمارت نوفل لو شاتو به روی صحنه رفت.

captcha