|
مستند / شناسه : 81535 / تاریخ انتشار : 1398/2/28 13:28
 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

 •  آب از سر مدرسه ها گذشته است

  آب از سر مدرسه ها گذشته است

آب از سر مدرسه ها گذشته است

IIPA /می گویند آب از سر مدرسه مان گذشته.مدرسه محمود ویسکرمی در معمولان لرستان تنها مدرسه ای نیست که در سیل اخیر آسیب جدی دیده.حالا کلاس های درس و نیمکت ها غرق گل و لای است و راه رفتن در مدرسه ای که روزی پر از جنب و جوش دانش آموزان بود سخت و دشوار. دانش آموز  نمی دانند روزها را بدون درس و کلاس و مدرسه چطور بگذرانند.می گویند دست کم ٨٠ مدرسه در سیل استان لرستان آسیب جدی دیده و نیازمند بازسازی است.بسیاری از مدارس هنوز غرق آب هستند و دانش آموزان بلاتکلیف و منتظر خبری از سوی معلم ها...

captcha