|
ورزشی / شناسه : 81539 / تاریخ انتشار : 1398/3/1 16:32
 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

 •  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

  نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

IIPA /نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند به کارگردانی هستی حسینی با بازی مهدی پاکدل،مهدی کوشکس،خاطره حاتمی،شهروز دل افکار،الهه شه پرست،عباس خداقلی و سارا زینلی در تئاتر مستقل تهران به روی صحنه رفت.

captcha