|
ورزشی / شناسه : 81560 / تاریخ انتشار : 1398/3/29 16:24
 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

 •  نمایش کرونوس

  نمایش کرونوس

نمایش کرونوس

IIPA /نمایش کرونوس به کارگردانی علی صفری بابازی حسین منفرد،میلاد آریافر،ابراهیم ناییج،کوروش شاهونه،علیرضا گلدهی،امیر علی گودرزی و رها حاجی زینل در سالن شماره یک عمارت نوفل لو شاتو به روی صحنه رفت.

captcha