|
ورزشی / شناسه : 81563 / تاریخ انتشار : 1398/4/1 15:37
 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

 •  نمایش دروغ

  نمایش دروغ

نمایش دروغ

IIPA /نمایش دروغ به نویسندگی فلوریان زلر و کارگردانی آریان رضایی با بازی افشین هاشمی،لادن مستوفی،ارسطو خوشرزم و مژگان خالقی در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha