|
خبری / شناسه : 81574 / تاریخ انتشار : 1398/4/16 14:29
 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

 •  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

  نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

نشست خبری مشترک پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها

IIPA /  نشست خبری مشترک سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و علی ربیعی سخنگوی دولت روز یکشنبه پس از پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپایی ها در محل ساختمان کوثر برگزار شد.

captcha