|
ورزشی / شناسه : 81575 / تاریخ انتشار : 1398/4/18 18:11
 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

 •  نمایش بانوی آوازخوان

  نمایش بانوی آوازخوان

نمایش بانوی آوازخوان

IIPA /نمایش بانوی آوازخوان به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی با بازی سیما تیرانداز،فرهناز رهنما،سام کبودوند و محمد صدیقی مهر در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha