|
ورزشی / شناسه : 81592 / تاریخ انتشار : 1398/5/8 18:10
 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

 •  نمایش اژدهای طلایی

  نمایش اژدهای طلایی

نمایش اژدهای طلایی

IIPA /نمایش اژدهای طلایی به کارگردانی علی پروشانی با بازی حسین امیدی،مرضیه بدرقه،صبا پویشمن،ابراهیم عزیزی  محسن نوری در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت. 

captcha