|
خبری / شناسه : 81593 / تاریخ انتشار : 1398/5/14 16:16
 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

 •  نمایش پستچی، پابلو نرودا

  نمایش پستچی، پابلو نرودا

نمایش پستچی، پابلو نرودا

IIPA /نمایش پستچی،پابلو نرودا به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی با بازی رویا تیموریان،اشکان خطیبی،امیرکاوه آهنین جان و دنیا مدنی در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha