|
خبری / شناسه : 81594 / تاریخ انتشار : 1398/5/14 14:50
 •  نشست خبری محمد جواد ظریف

  نشست خبری محمد جواد ظریف

 •  نشست خبری محمد جواد ظریف

  نشست خبری محمد جواد ظریف

 •  نشست خبری محمد جواد ظریف

  نشست خبری محمد جواد ظریف

 •  نشست خبری محمد جواد ظریف

  نشست خبری محمد جواد ظریف

 •  نشست خبری محمد جواد ظریف

  نشست خبری محمد جواد ظریف

 •  نشست خبری محمد جواد ظریف

  نشست خبری محمد جواد ظریف

نشست خبری محمد جواد ظریف

IIPA /نشست خبری محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه ایران صبح دوشنبه چهارده مرداد ماه در ساختمان وزارت خارجه ایران برگزار شد.

captcha