|
ورزشی / شناسه : 81618 / تاریخ انتشار : 1398/6/26 16:29
 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

 •  نمایش آواز قو

  نمایش آواز قو

نمایش آواز قو

IIPA /نمایش آواز قو به کارگردانی پریزاد سیف با بازی سعید پورصمیمی و پریزاد سیف در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha