|
ورزشی / شناسه : 81627 / تاریخ انتشار : 1398/6/31 19:42
 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

 •  دیدار استقال و پرسپولیس

  دیدار استقال و پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس

IIPA /دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر با برتری یک بر صفر به سود پرسپولیس پایان یافت./عکس رضا معطریان

captcha