|
ورزشی / شناسه : 81635 / تاریخ انتشار : 1398/7/10 17:01
 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

 •  نمایش مشق شب

  نمایش مشق شب

نمایش مشق شب

IIPA /نمایش مشق شب به کارگردانی امیر نجفی با بازی رضا محمد خانی ،نیکان راست قلم،علیرضا حق پرست،سمیرا نجاری،علی چاقوچی،یگانه رجبی،برسام نوری و مرتضی یوسفی در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه رفت.

captcha