|
ورزشی / شناسه : 81638 / تاریخ انتشار : 1398/7/13 16:09
 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

 •  نمایش کاشف گیج

  نمایش کاشف گیج

نمایش کاشف گیج

IIPA /نمایش کاشف گیج به کارگردانی میلاد رمضانی با بازی بهمن داداشی،میلاد رمضانی ورجاوند،سعید قره داغی ،شادی کارآیین ،سجاد مژدهی ،بهروز مهر علیان و رضا نعمتیان در تالار هنر به روی صحنه رفت .

captcha