|
ورزشی / شناسه : 81643 / تاریخ انتشار : 1398/7/15 19:56
 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

 •  نمایش حماقت ایکاروس

  نمایش حماقت ایکاروس

نمایش حماقت ایکاروس

IIPA /نمایش حماقت ایکاروس به کارگردانی محمد رضا حسینی با بازی سعید داخ،جواد یحیوی،علی پویا قاسمی،پناه باقریان و محمد علی شهیدی در سالن شماره یک عمارت نوفل لو شاتو به روی صحنه رفت.

captcha