|
ورزشی / شناسه : 81655 / تاریخ انتشار : 1398/7/20 17:31
 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

 •  نمایش خاندان چن چی

  نمایش خاندان چن چی

نمایش خاندان چن چی

IIPA /نمایش خاندان چن چی به کارگردانی امین سعدی با بازی علی کشوری،میثم جهانگیری،آرام نیک بین،نسیم ایمانی،محمد محمد زاده،شبیر رامتین،مصطفی برات پور،بهروز صیامی ،نیما منصوری،رامک نوروزی،علی کاشمری و رزا ارجمند در سالن شماره یک عمارت نوفل لو شاتو به روی صحنه رفت.

captcha