|
خبری / شناسه : 81672 / تاریخ انتشار : 1398/8/12 14:06
 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 •  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

  تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران

IIPA /بورس اوراق بهادار تهران که به نظر می‌رسد در مدار رونق و تعادل خود قرار گرفته است، امروز نیز با 230 واحد رشد همراه شد و به رقم 308 هزار و 960 واحد رسید. / عکس: علی محمدی

captcha