|
خبری / شناسه : 81673 / تاریخ انتشار : 1398/8/13 13:21
 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

 •  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

  راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

IIPA /مراسم راهپیمایی 13 آبان صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم مقابل لانه جاسوسی سفارت سابق امریکا برگزار شد ./عکس :سجاد صفری.آرش خاموشی

captcha