|
ورزشی / شناسه : 81677 / تاریخ انتشار : 1398/8/18 15:34
 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

 •  نمایش تجربه های اخیر

  نمایش تجربه های اخیر

نمایش تجربه های اخیر

IIPA /نمایش تجربه های اخیر نوشته امیر رضا کوهستانی به کارگردانی مجتبی جدی با بازی زینب ایزد پناه،رضا شیخ انصاری،مرضیه فیلی،علیرضا مویدی،نیوشا نادری و پریسا هاشم پور در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه رفت. 

captcha