|
ورزشی / شناسه : 81680 / تاریخ انتشار : 1398/8/21 17:16
 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

 •  نمایش برگشتن

  نمایش برگشتن

نمایش برگشتن

IIPA /نمایش برگشتن به کارگردانی حسین مسافر آستانه با بازی فرید قبادب،شیرین بینا،مجید رحمتی،علی غابشی،فاطمه رادمنش ،ابتسام بغلانی،ماهان عابدی ،طاها عابدی و پونه شاملو در سالن چهارسو تئاتر شهر  به روی صحنه رفت 

captcha