|
ورزشی / شناسه : 81690 / تاریخ انتشار : 1398/9/2 15:30
 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

 •  نمایش پارتی

  نمایش پارتی

نمایش پارتی

IIPA /نمایش پارتی به کارگردانی آرش عباسی با بازی مهسا باقری،شقایق پورحمدی،مسعود روستا،محمد عسگری،شیوا مکی نیان و علی نجفی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha