|
ورزشی / شناسه : 81693 / تاریخ انتشار : 1398/9/8 15:07
 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

 •  نمایش خاک و تاج

  نمایش خاک و تاج

نمایش خاک و تاج

IIPA /نمایش خاک و تاج به کارگردانی زهرا صبری با بازی سعید ابک و فهیمه باروتچی در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت. 

captcha