|
ورزشی / شناسه : 81699 / تاریخ انتشار : 1398/9/13 15:12
 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

 •  نمایش سوختن

  نمایش سوختن

نمایش سوختن

IIPA /نمایش سوختن به کاردانی مشترک علیرضا آرا و علیرضا اولیایی با بازی مجتبی پیرزاده،سوگل خلیق،میثاق زارع و مصطفی پروین در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha