|
ورزشی / شناسه : 81700 / تاریخ انتشار : 1398/9/15 14:57
 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

 •  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

  نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

IIPA /نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین به کارگردانی آتیلا پسیانی بابازی رامبد جوان،علی شادمان،ستاره پسیانی،فاطمه نقوی ،خسرو پسیانی،اصغر پیران،نوید جهان زاده،روح الله حق گوی لسان،سیما خوشنویس،ناز شادمان و مهدی صدر در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha