|
ورزشی / شناسه : 81714 / تاریخ انتشار : 1398/9/26 15:45
 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

 •  نمایش شازده احتجاب

  نمایش شازده احتجاب

نمایش شازده احتجاب

IIPA /نمایش شازده احتجاب به کارگردانی افشین زمانی بابازی رهام مقدم ،علیرضا لبیبیان،شهاب عباسیان،علی پویا قاسمی،فاءزه حمیدی،نسترن پارساییانفمهسا ظهیری،مرجان مومنی،رضا محمدی،نریمان عابدبو مهدیس هاشمی در تئاتر هامون به روی صحنه رفت. 

 

captcha