|
ورزشی / شناسه : 81715 / تاریخ انتشار : 1398/9/27 15:07
 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

 •  نمایش لرز

  نمایش لرز

نمایش لرز

IIPA /نمایش لرز به کارگردانی داریوش علیزاده با بازی سعید دشتی،نیکان راست قلم،آذین نظری و میثم نوروزی در تماشاخانه هامون به روی صحنه رفت. 

captcha