|
خبری / شناسه : 81721 / تاریخ انتشار : 1398/10/5 13:50
 •  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

 •  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

 •  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

 •  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

 •  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

 •  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

  خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

خورشید گرفتگی جزیی در جزیره کیش

IIPAخورشید گرفتگی حلقوی ۵ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۰۲:۲۹ به وقت جهانی از شرق شبه جزیره عربستان آغاز شده است. این خورشیدگرفتگی در ایران بصورت جزئی دیده شد .

captcha