|
خبری / شناسه : 81738 / تاریخ انتشار : 1398/10/25 12:55
 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

 •  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

  تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان

تشییع پیکرهای ٣ شهید سانحه هواپیمایی اوکراینی در گرگان

IIPA / پیکر مطهر سه شهید سانحه هواپیمایی اوکراین صبح امروز (چهارشنبه) با حضور مردم و مسئولان در گرگان تشییع و خاکسپاری شد. عکاس: محمد نسایی

captcha