|
ورزشی / شناسه : 81739 / تاریخ انتشار : 1398/10/27 15:43
 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

 •  نمایش جان و جو

  نمایش جان و جو

نمایش جان و جو

IIPA /نمایش جان و جو به کارگردانی محمد رضا چرختاب بابازی حمید رحیمی،محمد رضا چرختاب ،ژیلا آل رشاد ،سعید طاهر خانی،سجاد مژدهی،میترا مسائلی،مجید مظفری و ترانه هنرور در سالن شماره یک عمارت نوفل لو شاتو به روی صحنه رفت.

captcha