|
خبری / شناسه : 81757 / تاریخ انتشار : 1398/11/14 17:55
 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

 •  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

  نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

نشست خبری فیلم «روز صفر» در جشنواره فیلم فجر

IIPAنشست فیلم «روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با حضور عوامل فیلم و اصحاب رسانه برگزار شد. عکاس: سجاد صفری

 

 

captcha