|
خبری / شناسه : 81758 / تاریخ انتشار : 1398/11/15 20:09
 •  نشست خبری فیلم درخت گردو

  نشست خبری فیلم درخت گردو

 •  نشست خبری فیلم درخت گردو

  نشست خبری فیلم درخت گردو

 •  نشست خبری فیلم درخت گردو

  نشست خبری فیلم درخت گردو

 •  نشست خبری فیلم درخت گردو

  نشست خبری فیلم درخت گردو

 •  نشست خبری فیلم درخت گردو

  نشست خبری فیلم درخت گردو

نشست خبری فیلم درخت گردو

IIPA / نشست خبری فیلم درخت گردو به کارگردانی محمد حسین مهدویان در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

captcha