|
خبری / شناسه : 81759 / تاریخ انتشار : 1398/11/16 20:18
 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره تئاتر فجر

IIPA /سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ششمین روز برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور در مجموعه تئاترشهر به تماشای نمایش «صدمین سالگرد فتح گریه» با کارگردانی مهرداد علی پور نشست.

captcha