|
خبری / شناسه : 81790 / تاریخ انتشار : 1398/12/10 19:54
 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

 •  مقابله تهرانی ها با کرونا

  مقابله تهرانی ها با کرونا

مقابله تهرانی ها با کرونا

IIPA / بنا به توصیه مقامات وزارت بهداشت ، شهروندان تهرانی برای جلوگیری از ابتلا و شیوع ویروس کرونا ، اقدامات ایمنی را رعایت می کنند.

captcha