|
خبری / شناسه : 81797 / تاریخ انتشار : 1398/12/27 14:02
 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

 •  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

  ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

ضد عفونی خیابان های تهران توسط سازمان آتش نشانی

IIPA / خیبان ستارخان تهران حد فاصل فلکه دوم صادقیه تا میدان توحید، برای مقابله با ویروس کرونا، توسط سازمان آتش نشانی گندزدایی و ضد عفونی شد .

captcha