|
خبری / شناسه : 81799 / تاریخ انتشار : 1398/12/28 18:45
 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

 •  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

  عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی محله نبرد

IIPA /با شیوع ویروس کرونا و در ادامه روند ضدعفونی محله های تهران برای جلوگیری شیوع ویروس«کویید ۱۹» عملیات ضدعفونی معابر عمومی و اصلی شرق تهران و ساختمان های اداری با استفاده از دستگاه های انفرادی مه پاش توسط ایستگاه ۲۴ سازمان آتش نشانی امروز چهارشنبه۲۸ اسفندماه۱۳۹۸ انجام شد./عکس :علی محمدی

captcha