|
خبری / شناسه : 81805 / تاریخ انتشار : 1399/1/15 20:47
 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

 •  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

  ضد عفونی میدان انقلاب تهران

ضد عفونی میدان انقلاب تهران

IIPAضد عفونی معابر، خودروها، خیابان و میدان انقلاب تهران توسط داوطلبان خیریه نیک گامان جمشید،با هماهنگی سازمان داوطلبان هلال احمر انجام شد./عکس : سجاد صفری

captcha