|
خبری / شناسه : 81806 / تاریخ انتشار : 1399/1/19 19:12
 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

 •  آنسوی گرما در قلعه گنج

  آنسوی گرما در قلعه گنج

آنسوی گرما در قلعه گنج

IIPAنام گرما که به میان می آید مشقت، رنج و آسیب در ذهن متبادر می شود. اماگرما وجه دیگری هم دارد.

در شهرستان قلعه گنج که یکی از گرمترین نقاط ایران است، گرما در برخی ماه های سال به حدود 60 درجه سانتی گراد می رسد اما تاثیر آن فقط بر رنج بسیاری که مردمان این دیار می کشند نیفزوده است بلکه همین گرما باعث شده امکانات لازم برای صنایع دستی مخصوص منطقه مانند حصیر بافی از طریق گیاهان و درختانی هم چون داز و نخل فراهم شود، همچنین روییدن گیاهان خوراکی خاص در منطقه، بیابان های کویری که مکان منحصر به فردی برای توسعه گردشگری منتطقه به نظر می آید، کپرهای زیبای منطقه، تاثیر بر چهره ی مردمان این دیار و شور و حال کودکان از جمله تاثیرات این گرما محسوب می شود. 

در عین حال با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا برای بهره مندی اقتصادی هرچه بیشتراز گرما، استحصال برق از طریق پنل های خورشیدی میسر شده است. 

captcha