|
خبری / شناسه : 81816 / تاریخ انتشار : 1399/2/13 14:06
 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

 •  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

  آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

آماده‌سازی بسته های معیشتی و بهداشتی در ورزشگاه آزادی

IIPAعملیات آماده سازی و بسته بندی ۱۱۰۰ بسته معیشتی و ۲۰ هزار پک بهداشتی برای نیازمندان، بیماران خاص و سرطانی استان تهران، سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه با حضور دکتر کریم همتی، رییس جمعیت هلال احمر در سالن ۱۲هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

 
captcha