|
خبری / شناسه : 81826 / تاریخ انتشار : 1399/2/19 13:13
 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

 •  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

  زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

زلزله ۵.۱ ریشتری تهران

IIPAزلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر حوالی ساعت یک بامداد جمعه (۱۹ اردیبهشت) در نزدیکی دماوند رخ داد که لرزش آن در تهران نیز احساس شد. فاصله کانون این زمین‌لرزه تا تهران حدود ۵۸ کیلومتر بوده است. مردم تهران پس از وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری بامداد جمعه از خانه خارج شده و شب را در خیابان ها و پارک ها گذراندند. عکس: رضا معطریان

 

 

captcha