|
خبری / شناسه : 81827 / تاریخ انتشار : 1399/2/20 16:29
 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

 •  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

  نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

نیروهای عملیات ویژه اورژانس تهران

IIPA / نیروهای عملیات ویژه اورژانس، خط اول مواجهه با بحران هستند. از آتش سوزى تا تصادف و بحران هاى طبیعى، همواره خودشان را باید به سرعت به محل برسانند. نیروهای عملیات ویژه اورژانس این روزها با تجهیزات محافظتى، خط اول مواجهه و مبارزه با کرونا هستند و وظیفه رسیدگی و انتقال بیماران مبتلا به کرونا را به مراکز درمانی معین دارند.

captcha