|
خبری / شناسه : 81834 / تاریخ انتشار : 1399/2/31 14:55
 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

 •  شیراز بدون گردشگر

  شیراز بدون گردشگر

شیراز بدون گردشگر

IIPA / صنعت گردشگری به عنوان یکی از پایه های اساسی اقتصاد در تمام کشورهای جهان و از جمله ایران شناخته شده است. شهر شیراز با داشتن جاذبه هایی ا طبیعی و تاریخی فراوان، همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگری در ایران بوده است. در ماههای اخیر و در پی شیوع ویروس کرونا، درهای اماکن گردشگری در استان فارس و شهر شیراز به روی گردشگران بسته شد که این امر به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس تاکنون حدود ۶ هزار میلیارد ریال خسارت به زیر ساخت‌های حوزه گردشگری این استان وارد کرده است. عکس: ساجده زارعی

captcha